Hvorfor vælge privat pasningsordning?

Når I vælger en privat pasningsordning (tidligere kaldet dadpleje) bestemmer I selv hvem som skal passe Jeres barn!

Som privat børnepasser (tidligere kaldet dagplejer) bestemmer og tilrettelægger jeg selv min hverdag. Jeg kan frit planlægge børnehavebesøg, legestue og udflugter alt efter hvad der give mening for min børnegruppe.

Jeg udarbejder min egen læreplan for hvert år. En læreplan som tilpasses gruppes forskellige udviklingstrin.

Som privat børnepasser har Silkeborg kommune godkendt mit hjem ift sikkehed og mulighed for fysisk udfoldelse. Mit hjem er godkendt til 5 børn.

Silkeborg kommune sender en pædagogisk leder/konsulent, på anmeldt besøg 2 gange årligt og én gang uanmeldt. Konsulenten ser om børnene er i trivsel, og om de udvikler sig som de skal. Yderligere samtaler hun med mig om jeg trives med min hverdag mm.

Lærkereden er en privat pasningsordning med en stabil børnegruppe.
Her kommer ingen gæstebørn.

Som privat børnepasser med min egen private pasningsordning, er jeg min egen chef, og har selv ansvaret for at vise at jeg er en god børnepasser! Ingen børn, ingen pasningsordning, så enkelt er det!

Den private pasningsordning tilbyder pasning udover 2 år og 10 måneder hvis dit barn skulle have behov for det. (Vær dog OBS på at tilskuddet ændrer sig efter at barnet er fyldt 3 år)